درخواست عضویت جهت خبرنگار افتخاری

در صورتی که تمایل دارید به عنوان خبرنگار افتخاری با جماران ما همکاری نمایید لطفا اطلاعات خود را با دقت و به صورت صحیح وارد نمایید.

نام
نام خانوادگی
جنسیت
ایمیل
نام پدر
شماره شناسنامه
کد ملی
محل صدور
محل تولد
تلفن همراه
تاریخ تولد
تحصیلات
در چه زمینه‌ای مایل به همکاری هستید؟


عکس 4*3(Jpg)
تصویر کارت ملی(Jpg)
تصویر شناسنامه(Jpg)